Ondersteuning als je een verstandelijke beperking hebt of niet aangeboren hersenletsel en je bent ouder dan 18 jaar. Hiervoor heb je wel een PGB nodig of anders regelen we het via de WMO.

Praktische ondersteuning:

 • Hulp bij het zelfstandig op orde houden van je huishouden.
 • Advies bij hygiëne, voeding en dagstructuur.
 • Ondersteuning bij het bezoeken van huisarts, specialist en andere instanties.
 • Ondersteuning bij het verkrijgen van een (huur)woning en verhuizing.
 • Toeleiding naar (betaald/ vrijwilligers) werk of dagbesteding.

Begeleiding bij financiële en administratieve activiteiten:

 • Post afhandelen, formulieren invullen en officiële brieven schrijven.
 • Ondersteuning bij budgetteren, aanvragen van schuldhulp sanering en eventueel bemiddelen bij het aanvragen van bewindvoering.
 • Verzorgen van aanvragen zoals : kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Psychosociale begeleiding:

 • Aanleren en/of onderhouden van sociale vaardigheden.
 • Bemiddeling bij conflicten.
 • Ondersteuning als je niet weet hoe je iets moet zeggen of uitleggen.

Ik help je met veel dingen, maar niet met alles…

Ik begeleid je bij het op orde krijgen en houden van je eigen leven, maar neem dat leven en de regie niet van je over.

Wat ik dus bijvoorbeeld niet doe is:

 • Huishoudelijke verzorging (schoonmaken, ramen lappen, etc.) Dit doen we samen of we zoeken hier samen een oplossing voor.
 • Verpleegkundige handelingen, wondverzorging en b.v. tabletten geven. Hier komt iemand anders voor.